Ελληνικά Τώρα 2+2 Βιβλίο Μαθητή - Δ.Δημητρά / Μ.Παπαχειμώνα +2 CDs

£35.00

ELLINIKA TORA - GREEK NOW 2+2
4th revised edition, 2006

Dialogues and texts, often authentic, which mirror everyday life, contemporary issues and the culture of the country

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2
4η έκδοση αναθεωρημένη, 2006

Διάλογοι ή κείμενα, πολλές φορές αυθεντικά, που μιλούν για την σύγχρονη πραγματικότητα και τον πολιτισμό της χώρας
Μια αστυνομική ιστορία σε συνέχειες (Το Σενάριο)
Ακουστική κατανόηση
Γραμματική με ασκήσεις
Θέματα για γραπτή εργασία και για συζήτηση στην τάξη, θεατρικά παιχνίδια
Δυο διαγωνίσματα
Παράρτημα με τους κανόνες  της γραμματικής (ελληνικά και αγγλικά), ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο, πίνακες κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων καθώς και πίνακες με τους βασικούς χρόνους όλων των ρημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο.
Δύο CD (επίπεδα Β1 και Β2)



ELLINIKA TORA - GREEK NOW 2+2
4th revised edition, 2006

Dialogues and texts, often authentic, which mirror everyday life, contemporary issues and the culture of the country
A detective story in series (The Script)
Listening comprehension
Grammar and vocabulary exercises
Essay and letter writing, conversation topics, role-playing
Two tests
An appendix with grammar rules (Greek-English), tables of conjugations and declensions, principal parts of the verbs in the book and a Greek-English/English-Greek vocabulary.
Two CDs (levels B1&B2)


More Information
Pages 337
Publication Date 2012
Publisher Νόστος / Nostos
ISBN 9789607317216
Binding Paperback
Author Δήμητρα Δημητρά / Μαρινέτα Παπαχειμώνα
Write Your Own Review
You're reviewing:Ελληνικά Τώρα 2+2 Βιβλίο Μαθητή - Δ.Δημητρά / Μ.Παπαχειμώνα +2 CDs