Η Αγία Γραφή: Παλαιά και Καινή Διαθήκη / The Holy Bible

Η Αγία Γραφή: Παλαιά και Καινή Διαθήκη / The Holy Bible

Regular price
£24.99
Sale price
£24.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

THE HOLY BIBLE IN TODAY'S GREEK VERSION WITH DEUTEROCANONICALS

Η παρούσα μετάφραση της Αγίας Γραφής είναι καρπός αγάπης για το λόγο του Θεού και αποτέλεσμα μακρόχρονης συλλογικής εργασίας με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης. Δεν προορίζεται βεβαίως για λειτουργική χρήση, αλλά έχει σκοπό να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους η κατανόηση του εβραϊκού κειμένου ή της μετάφρασης των Ο' και του πρωτοτύπου της Καινής Διαθήκης είναι αδύνατη ή δυσχερής, να προσεγγίσουν, κατά το δυνατόν αξιόπιστα, και να βιώσουν τον πάντοτε επίκαιρο και ζωντανό Λόγο του Θεού.


Η μετάφραση του ιερού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί καρπό επίπονης και μακρόχρονης προσπάθειας, τριάντα περίπου ετών, της οποίας τα θεμέλια έθεσε ο αείμνηστος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Βασίλειος Βέλλας. Ο ίδιος είχε ετοιμάσει τη μετάφραση είκοσι δύο βιβλίων από το εβραϊκό κείμενο στην καθαρεύουσα, την επίσημη τότε γλώσσα του ελληνικού κράτους, και τη διέθεσε το 1968 στη Βιβλική Εταιρία. Για τη συνέχιση, μάλιστα, του έργου συγκροτήθηκε μεταφραστική ομάδα αποτελούμενη από τους καθηγητές Πανεπιστημίου Η. Οικονόμου (συντονιστής του προγράμματος), Ν. Ολυμπίου, Ν. Παπαδόπουλο, Π. Σιμωτά, Β. Τσάκωνα, οι οποίοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της μετάφρασης.


Παρ' όλα αυτά, η καθιέρωση της δημοτικής, που μεσολάβησε, καθώς και η προτεραιότητα που δόθηκε από τη Βιβλική Εταιρία στην έκδοση της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη δημοτική (1985/89), δεν επέτρεψαν την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης ενωρίτερα. Η ανάγκη, όμως, μιας πιστής στο ιερό κείμενο και κατανοητής από το σύγχρονο αναγνώστη απόδοσης της Παλαιάς Διαθήκης ήταν επιτακτική, και έτσι η Βιβλική Εταιρία ανέθεσε στους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης Β. Τσάκωνα και Μ. Κωνσταντίνου την τελική φάση της μετάφρασης. Το ύφος των κειμένων επιμελήθηκε κυρίως η φιλόλογος-λογοτέχνις Καίτη Χιωτέλλη.


Η απόδοση στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα για τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που το πρωτότυπό τους είναι γραμμένο στα εβραϊκά, έγινε από την κριτική έκδοση του εβραϊκού κειμένου Biblia Hebraica Stuttgartensia ενώ για τα βιβλία που το πρωτότυπό τους είναι στα ελληνικά, η απόδοσή τους έγινε από την επίσης κριτική έκδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα (Ο') A. Rahlfs, "Septuaginta". Η επιλογή να μεταφραστεί το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης έγινε για λόγους επιστημονικούς και, πιο πολύ, για να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική μετάφραση του κειμένου των Ο', την οποία επίσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Βιβλική Εταιρία. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Pages 1986
Publication Date 2003
Publisher ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ISBN 9789607847027
Binding Hardback
Author Συλλογικό