Κλικ στα Ελληνικά Γ1/ Click on Greek C1- Α'+Β' Μέρος

Skip to product information
1 of 2
Regular price £61.99 GBP
Regular price Sale price £61.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

The C1 Level Books on the Click on Greek textbook series. Designed for advanced learners of modern Greek, with the certified innovative approach of the Click on Greek series on learning Greek as a foreign language.

Η σειρά «ΚΛΙΚ στα Ελληνικά» αποτελείται από σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές για τα επίπεδα Ελληνομάθειας, που επισήμως ισχύουν με νόμο του κράτους από το 2010. Οι νέες προδιαγραφές αποτυπώνονται αναλυτικά στον τόμο Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, σύνταξη και έκδοση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη, 2013).


Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν κατακτήσει το επίπεδο Β2 και επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας, ως ικανοί χρήστες, συγκριτικά με το επίπεδο Β2.
Το ΚΛΙΚ στα Ελληνικά Γ1 είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο που παρέχει αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας για τη μελέτη της γλώσσας και στις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες κατά το πρότυπο των Εξετάσεων Ελληνομάθειας.
Το ΚΛΙΚ στα Ελληνικά Γ1 είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο χρήστης αντλεί πρόσθετο υλικό, συνδεόμενος με τα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας που έχει εκπονήσει το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
- την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (www.greek-language.gr) και
- τις «Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα» (www.greek-language.gr/digital/Resources/index.html)
Επιπλέον, στη διεύθυνση http://greeklanguage.gr/klikstaellinikaC1 είναι προσβάσιμα τα ηχητικά αρχεία του βιβλίου (με τον κωδικό που υπάρχει στα περιεχόμενα).
Κάντε κλικ στις σελίδες του βιβλίου και ανοίξτε ένα παράθυρο ζωντανού διαλόγου με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της.

Pages 678
Publication Date 2018
Publisher Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
ISBN 9789607779830
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER