Περί Ελευθερίας - John Stuart Mill

Skip to product information
1 of 1
Regular price £15.99 GBP
Regular price Sale price £15.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

"On Liberty" by John Stuart Mill in modern Greek.

Όπως σημειώνει εύστοχα ο Isaiah Berlin, το δοκίμιο του Mill Περί Ελευθερίας <<ξεπέρασε όλες τις προγενέστερες συνηγορίες υπέρ του ατομικισμού και της ανεκτικότητας>> και <<παραμένει σήμερα το κλασικό έργο υπεράσπισης της ατομικής ελευθερίας>>. Ωστόσο, σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση των θέσεων του Mill περί της ατομοκεντρικότητας της ελευθερίας έπαιξε αναμφισβήτητα η επαφή του με δύο από τις πλέον εξέχουσες φυσιογνωμίες του αγγλικού Ρομαντισμού: τον Wordsworth και τον Coleridge... Παρ' όλο που δεν θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τον Mill μεταξύ των ρομαντικών στοχαστών, εντούτοις το έργο του διακατέχεται από τις ρομαντικές αρχές τις οποίες με οξυδέρκεια και σαφήνεια αποδίδει στον Coleridge.

Στέφανος Ροζάνης


Το ατομοκεντρικό πρόταγμα της ελευθερίας
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Περί της ελευθερίας της σκέψης και της συζήτησης
ΙΙΙ. Περί της ατομικότητας ως ενός εκ των στοιχείων της ευημερίας
IV. Περί των ορίων της κοινωνικής εξουσίας επί του ατόμου
V. Εφαρμογές
Επίμετρο: Ο Μιλλ για το Περί Ελευθερίας

...

John Stuart Mill explains “The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the Will, so unfortunately opposed to the misnamed doctrine of Philosophical Necessity; but Civil, or Social Liberty: the nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual.” This timeless essay addresses points that resonate into our twenty-first century world.

Pages 208
Publication Date 2018
Publisher Ηριδανός
ISBN 9789603354116
Binding Paperback
Author John Stuart Mill
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER