Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2

Skip to product information
1 of 1
Regular price £33.99 GBP
Regular price Sale price £33.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Modern Greek Certification B2 Exams

Ιt constitutes a practical implementation of the principles underlying the new Comprehensive Examination Syllabus for the B2 level (independent user “good knowledge”). The book comprises four comprehensive series of sample exam papers, each of which tests the skills of: (a) reading comprehension, (b) use of language, (c) listening comprehension, (d) writing, and (e) speaking. The samples are especially designed and developed with the aim of familiarising the candidates with the structure of the Greek Language Attainment exams on the respective, B2, level, as well as of helping them enhance the required skills in order to acquire the Greek Language Attainment Certificate.

Αποτελεί πρακτική εφαρμογή των αρχών του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος για το επίπεδο Β2 («Καλή Γνώση»). Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες: (α) κατανόηση γραπτού λόγου, (β) χρήση γλώσσας, (γ) κατανόηση προφορικού λόγου, (δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) παραγωγή προφορικού λόγου. Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Pages 191
Publication Date 2018
Publisher Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
ISBN 9789607779618
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER