Τα Λέμε Ελληνικά - Αντωνίου Μαρία - Βενετσιάνα Αστάρα - Δετσούδη Ζωή

Skip to product information
1 of 1
Regular price £20.99 GBP
Regular price Sale price £20.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Η Ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα. Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Με το εγχειρίδιο «Τα λέμε... Ελληνικά!» μαθαίνουμε να μιλάμε τη γλώσσα.

 Το εγχειρίδιο αυτό είναι το πρώτο στον χώρο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας που στοχεύει αποκλειστικά στην ανάπτυξη της δεξιότητας της παραγωγής προφορικού λόγου. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προπαρασκευαστικό διδακτικό υλικό για τις προφορικές εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας στην Ελληνική για το Επίπεδο Β2. Η ευρύτητα των θεματικών του ενοτήτων, η θεματική και σημασιολογική οργάνωση του λεξιλογίου καθώς και οι ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητές του εξοπλίζουν τον μαθητή με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αποκτήσει ευχέρεια και ακρίβεια στον προφορικό του λόγο. Το εγχειρίδιο προσφέρεται τόσο για διδασκαλία εντός τάξης όσο και για αυτόνομη χρήση από τους μαθητές, δεδομένου ότι παρέχονται και οι λύσεις των λεξιλογικών ασκήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο, πατήστε εδώ

«Ta leme... Ellinika!» actually means learning how to speak the language. This textbook is the first one intended for teachers and learners of Greek as a second/ foreign language aiming exclusively at the development of the learners’ speaking skills. Moreover, it can be used as preparatory teaching material for the oral exams assigned by official institutions for the B2 level in Greek. The variety of its topics, the thematic and semantic organization of the vocabulary as well as the wide range of exercises and activities enhance the learners’ confidence and aid the acquisition of fluency and accuracy in Greek. «Ta leme... Ellinika!» is recommended for both classroom teaching and independent use by the learners, as it includes answer keys for its vocabulary exercises.


Pages 196
Publication Date 2015
Publisher Εκδόσεις Γρηγόρη / Grigoris Books
ISBN 9789603338864 / 9789603339076
Binding Paperback
Author Maria Antoniou - Astara Venetsiana - Zoi Detsoudi
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER