Ταξίδι στην Ελλάδα Νο.1 (Επίπεδα Α1 & Α2) Βιβλίο Ασκήσεων

Skip to product information
1 of 1
Regular price £20.99 GBP
Regular price Sale price £20.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Το «Ταξίδι στην Ελλάδα 1 - Βιβλίο Ασκήσεων» συμπληρώνει το βασικό εγχειρίδιο «Ταξίδι στην Ελλάδα 1, Ελληνικά ως δεύτερη / ξένη γλώσσα, Επίπεδα Α1 & Α2». Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα από κάποιον που θέλει ένα βιβλίο ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου για τα επίπεδα Α1 - Α2.

Δομείται σε 18 ενότητες, που βρίσκονται σε αντιστοιχία με το βασικό εγχειρίδιο και περιέχουν ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες για την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και λεξιλογικές ασκήσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνονται επαναληπτικά τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες και διδασκόμενους για αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση αντίστοιχα. Στο τέλος υπάρχει παράρτημα με τις λύσεις των ασκήσεων, ώστε το βιβλίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτομελέτη.

Για να δείτε κάποιες ασκήσεις, πατήστε εδώ
_____________________
 
The “Journey to Greece  1 - Exercise Book” completes the basic text book “Journey to Greece  1, Greek as a second / foreign language, Levels Α1 & Α2”.

It can also be used autonomously by anyone looking for a grammar and vocabulary exercise book for levels Α1 - Α2. It consists of 18 sections, being in correspondence with the basic text book and containing various exercises and activities for the understanding and production of oral and written speech, as well as vocabulary exercises.
In addition, overview tests are included that can be used by teachers and learners for assessment or self-assessment respectively. At the end there is an appendix with all the keys to the exercises, making the book appropriate even for self-study.

Pages 120
Publication Date 2020
Publisher Γρηγόρης / Grigoris
ISBN 9789606123184
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER