Ταξίδι στην Ελλάδα Νο.2 (Επίπεδα Β1 & Β2) +CD

Skip to product information
1 of 2
Regular price £45.99 GBP
Regular price Sale price £45.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

This textbook is the second one of the series «Journey to Greece» for those who are taught and teach Greek as a second or foreign language.

Tο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Ταξίδι στην Ελλάδα»  για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.Στόχος του «Ταξίδι στην Ελλάδα 2 - Νέα Ελληνικά για ξένους, Επίπεδα Β1 & Β2» είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετες επικοινωνιακές περιστάσεις, «ταξιδεύοντας» παράλληλα μέσα από τις σελίδες του σε τόπους της χώρας, γνωρίζοντας στοιχεία του πολιτισμού, συναντώντας εικόνες και καταστάσεις από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το βιβλίο δομείται από είκοσι ενότητες - μαθήματα. Μέσα από μια ποικιλία δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου διδάσκεται το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και το λεξιλόγιο του αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για Μέσους και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Η έκδοση συνοδεύεται από CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης καθώς και με τους διαλόγους του βιβλίου.

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ. (Contents of the book)

Για να δείτε δείγμα από το βιβλίο πατήστε εδώ. (Sample of the Book)

...

This textbook is the second one of the series «Journey to Greece» for those who are taught and teach Greek as a second or foreign language.
The aim of «Journey to Greece 2 - Modern Greek for foreigners, Levels B1 & B2» is to help learners respond to more complex communicative situations, «travelling» through its pages in places of the country, discovering elements of the culture, meeting images and situations from contemporary reality.  
The book is constructed by twenty units - lessons. Through a variety of skills related to comprehension as well as production of written and spoken language what is taught is all the grammar, syntax and vocabulary of the corresponding level, according to the curriculum of Athens University for Intermediate (B1) and Upper Intermediate (B2) students and the levels of language learning established by the Greek Language Centre.

The publication is accompanied by CD containing exercises of listening comprehension as well as the dialogues of the book.

Pages 392
Publication Date 2019
Publisher Γρηγόρη
ISBN 9789603338147
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER