Ταξίδι στην Ελλάδα Νο.2 (Επίπεδα Β1 & Β2) Βιβλίο Ασκήσεων

Skip to product information
1 of 1
Regular price £27.99 GBP
Regular price Sale price £27.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Το «Ταξίδι στην Ελλάδα 2+ - Βιβλίο Ασκήσεων» συμπληρώνει το βασικό εγχειρίδιο «Ταξίδι στην Ελλάδα 2, Ελληνικά ως δεύτερη / ξένη γλώσσα, Επίπεδα Β1 & Β2». Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα από κάποιον που αναζητά ένα βιβλίο ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου για τα επίπεδα Β1 - Β2. Δομείται σε 19 ενότητες, που βρίσκονται σε αντιστοιχία με το βασικό εγχειρίδιο. Σε αυτές εμπεριέχονται ποικίλες δραστηριότητες για την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και λεξιλογικές ασκήσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνονται επαναληπτικά τεστ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες και διδασκόμενους για αξιολόγηση ή αυτο-αξιολόγηση αντίστοιχα. Στο τέλος υπάρχει παράρτημα με τις λύσεις των ασκήσεων, ώστε το βιβλίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτομελέτη. 

The “Journey to Greece 2 – Exercise Book” completes the basic text book “Journey to Greece 2, Greece as a second / foreign language, Levels Β1 & Β2”. It can also be used autonomously by anyone looking for a grammar and vocabulary exercise book for levels Β1 - Β2. It consists of 19 sections, being in correspondence with the basic text book and containing various exercises and activities for the understanding and production of oral and written speech, as well as vocabulary exercises. In addition, overview tests are included that can be used by teachers and learners for assessment or selfassessment respectively. At the end there is an appendix with all the keys to the exercises, making the book appropriate even for self-study
 
Για το προλογικό σημείωμα των συγγραφέων, πατήστε εδώ
 
Για να δείτε δείγμα του βιβλίου, πατήστε εδώ

Pages 222
Publication Date 2023
Publisher Γρηγόρης / Grigoris
ISBN 9789606124839
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER