Ταξίδι στην Ελλάδα Νο.3 (Επίπεδα Γ1 & Γ2)

Skip to product information
1 of 2
Regular price £42.99 GBP
Regular price Sale price £42.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Για τα περιεχόμενα του βιβλιου πατήστε εδώ (contents)

Για να δείτε δείγμα από το βιβλίο πατήστε εδώ (sample of the book)

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ταξίδι στην Ελλάδα» για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε προχωρηµένο επίπεδο. Στόχος του «Ταξίδι στην Ελλάδα 3 - Ελληνικά ως δεύτερη / ξένη γλώσσα, Επίπεδα Γ1 & Γ2» είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν και να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα µέσω της επαφής τους µε πιο σύνθετα γραµµατικά φαινόµενα, αυθεντικά κείµενα καθηµερινής αλλά και πιο εξειδικευµένης θεµατολογίας και πιο απαιτητικού λεξιλογίου. Παράλληλα, οι σπουδαστές «ταξιδεύουν» µέσα από τις σελίδες σε τόπους της χώρας, γνωρίζοντας στοιχεία του πολιτισµού και ερχόµενοι σε επαφή µε εικόνες και καταστάσεις από τη σύγχρονη πραγµατικότητα, αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείµενα αλλά και λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιµα της Ελλάδας. 
•              15 Ενότητες / Επίκαιρη θεµατική / Γνωριµία µε τον ελληνικό πολιτισµό
•              Δραστηριότητες για τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, το λεξιλόγιο, τη µορφολογία και τη σύνταξη των επιπέδων Γ1 και Γ2
•              Ηλεκτρονικό αρχείο ήχου µε τις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης των ενοτήτων
•              Παράρτηµα µε τις λύσεις των ασκήσεων 
•              Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και τα επίπεδα γλωσσοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσα

 Η έκδοση συνοδεύεται από ηχητικά αρχεία με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης.

 

 

This textbook is the third in the series “Journey in Greece” for those who are learning Greek or those who teach Greek as a second or foreign language for an advanced level. “Journey in Greece 3 - Greek as a second / foreign language, Levels C1 & C2” is designed to help learners understand and master the Greek language, coming into contact with more complex grammatical phenomena, authentic texts on everyday topics, but also more specialized texts and more demanding vocabulary. Through the pages of the book, students “travel” to places in Greece, become aware of the modern Greek reality and discover representative literary texts as well as the folklore, customs and traditions of Greece.
•              15 Units / Topics based on everyday life in Greece and on Greek culture
•              Tasks for listening, speaking, reading and writing skills, vocabulary, morphology and syntax for Advanced level (C1, C2)
•              Audio files with the listening exercises contained in the book
•              Appendix with the answers to all the exercises 
•              In accordance with the relevant curriculum of the University of Athens and the language learning levels established by the Greek Language Center

The edition is accompanied by digital files with exercises of listening comprehension.


Pages 376
Publication Date 2023
Publisher Γρηγόρης / Grigoris
ISBN 9789606122569
Binding Paperback
Author Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER